Melnikov I.А., Kolosova E.G.
Опубликовано в Статьи по Арктике
Понедельник, 13 Май 2013 15:37

Zooplankton life under the perennial Antarctic sea ice

Voronina N.M.,  Melnikov I.A.(P.P. Shirshov Institute for Oceanology), Kolosova E.G.(M.V. Lomonosov State University, Vorobievy Gory, Moscow)
Опубликовано в Статьи по Антарктике
Понедельник, 13 Май 2013 14:43

Under-ice zooplankton of the western Weddell sea

Menshenina L.L., Melnikov I.A.
Опубликовано в Статьи по Антарктике
Рейтинг@Mail.ru